Volg ons

QualityCoast Programma -
Interview met de oprichter

Foto ©jonasspott

© Good Travel Guide, juli 2021

Op 6 juli 2021 heeft ons team Albert Salman, oprichter van Green Destinations en van het QualityCoast programma geïnterviewd om er meer over te weten te komen. Hij vertelt over de geschiedenis van het programma, de kenmerken en verschillen met andere certificerings- of onderscheidingstelsels, en de bijdrage ervan aan de bescherming van kustbestemmingen.

Kunt u zich voorstellen?

Ik ben Albert Salman, ik ben voorzitter van Green Destinations en ook de oprichter van het QualityCoast programma, in 2005.

Wat is de QualityCoast Award?

"Het idee ontstond in de jaren negentig toen bleek dat het toerisme zijn ecologische voetafdruk op de Europese kusten had vergroot"

De QualityCoast award is in Europa in het leven geroepen. Het idee ontstond in de jaren negentig toen bleek dat het toerisme zijn ecologische voetafdruk op de Europese kusten had vergroot, vooral in de Middellandse Zee, maar ook aan de westkusten van Frankrijk en Portugal en aan de Noordzee en de Baltische Zee. Elk kustland kwam in die tijd steeds meer onder druk te staan van het toerisme. In de jaren negentig werkte ik in de Europese Kustunie en we zagen dat de invloed van het toerisme op het kustbeheer in brede zin toenam. Daarom vonden wij dat er behoefte was aan criteria en indicatoren voor een duurzamere ontwikkeling van het toerisme in een kustgebied. We begonnen met de criteria, later kwamen we met indicatoren die de vooruitgang bij het voldoen aan de criteria meten. En dat resulteerde in het QualityCoast-programma in 2006.

Wat is het verschil tussen Green Destinations en QualityCoast Awards?

Beide onderscheidingen zijn gebaseerd op dezelfde reeks criteria, dus dezelfde norm. De Green Destinations-norm telt nu 84 criteria, waaraan alle bestemmingen ter wereld, of het nu in Antarctica is of in de tropen, kunnen en misschien moeten voldoen als zij willen beweren dat zij duurzaam toerisme bedrijven. 

"Het verschil is dat we een andere focus gebruiken."

In het QualityCoast-programma kijken we meer naar de kwaliteit van het zwemwater omdat toeristen vaak naar de kusten gaan om te zwemmen en van de kust en het zeewater te genieten, we kijken naar kustlandschappen omdat de open zee voor mensen een heel belangrijke reden is om erheen te gaan en we kijken naar de manier waarop de ontwikkeling van het waterfront invloed heeft op de dynamiek van de kust. De kust is niet zomaar een stuk land. De kust is een raakvlak tussen land en zee en het is een dynamisch raakvlak zodat er erosie, overstromingen of zelfs schepping kan optreden wanneer er een zandgolf langs de kustlijn passeert. Het is dus een zeer dynamische situatie waarin zich ook nog de complicatie van de klimaatverandering voordoet die tot een zeespiegelstijging leidt, met enorme gevolgen, nu al, maar ook in de toekomst, vooral met een verwachte zeespiegelstijging van 2,5 m in de rest van deze eeuw Zelfs met het klimaatakkoord van Parijs, dat zegt dat we niet meer dan 2°C mogen opwarmen, zou het resultaat een zeespiegelstijging van 2,5 m zijn. Dit zal enorme gevolgen hebben voor het kusttoerisme, dat wereldwijd goed is voor 80% van het toerisme. Dat is de reden waarom we binnen het QualityCoast-programma een marien kustprogramma nodig hebben om vooral naar deze kwesties te kijken. We kijken dus ook naar heel andere indicatoren om de vooruitgang op weg naar duurzaamheid te meten.

Welke bestemmingen komen in aanmerking voor de QualityCoast Award?

Elk klein eiland komt in aanmerking, evenals elke toeristische bestemming die langs een kustlijn is gelegen. 

Hoeveel bestemmingen zijn QualityCoast gecertificeerd?

De gemeente Schouwen-Duiveland in Nederland is volledig gecertificeerd. Zij voldoen aan alle Green Destinations-normen, maar er zijn ongeveer 40-50 bestemmingen over de hele wereld die ook deelnemen aan het QualityCoast-programma met ten minste een bronzen award, wat betekent dat ze redelijk voldoen aan de Green Destinations-criteria (60%)

Waarom zou een bestemming een QualityCoast Program moeten krijgen in plaats van een ander certificeringssysteem?

"Het QualityCoast-programma is de enige wereldwijde bestemmingscertificering met een focus op kust en zee"

Ik denk dat het QualityCoast-programma heel zichtbaar is. Er zijn niet zo veel certificeringen van bestemmingen in de wereld, minder dan 10 en de meeste daarvan zijn niet wereldwijd, zodat er slechts 3 of 4 wereldwijde certificeringen van bestemmingen zijn, maar die zijn niet op de kust gericht. Het QualityCoast-programma is dus de enige wereldwijde certificering van bestemmingen met een kust- en mariene focus die speciale aandacht besteedt aan kust- en mariene kwesties en indicatoren heeft die zichtbaar maken of bestemmingen de goede kant opgaan of misschien de verkeerde kant opgaan. Dit is de enige die volgens mij zinvol is voor kustbestemmingen om aan deel te nemen.

Een tweede reden is ook dat het zeer zichtbaar is voor de bezoekers omdat we vlaggen en banners hebben waarop het QualityCoast logo zichtbaar is voor het publiek. Hier in Nederland zijn er een aantal QualityCoast bestemmingen en zij tonen de vlag en banners, niet alleen op het strand maar ook op de wegen en in de steden. Wij denken dat de vlag, met het blauw en het geel, het strand en de zee weerspiegelt en misschien ook de blauwe lucht. En er staat een dolfijn op als symbool van de ecologie, van een, laten we zeggen, gezonde ecologie, omdat die een goede indicator is van een gezonde zee. Ook hebben we veel aandacht voor promotie, omdat de QualityCoast en de Green Destinations Award en Certificering verbonden zijn met de Good Travel Guide, die zorgt voor publieke zichtbaarheid van wat echt duurzaam is in toerisme en dat verduidelijkt aan de mensen met voorbeelden. We gebruiken het woord "duurzaamheid" eigenlijk niet of nauwelijks in het Good Travel Guide, we verduidelijken wat het in de praktijk betekent met elementen die de belangrijke kernpunten zijn in de normen en de prestaties van de bestemmingen.

Hoe draagt de QualityCoast Award bij tot de drie pijlers van duurzame ontwikkeling (milieu, economie en maatschappij)?

De belangrijkste reden, 15 jaar geleden, om met de ontwikkeling ervan te beginnen was het milieu. Dus het heeft een zeer sterke focus op milieukwesties. Het maakt een plek veilig. Wij accepteren niet dat zwemwater onveilig is. Er moet veilig kunnen worden gezwommen en er moet een blauwe vlag op het strand komen, wat ook betekent dat het zwemwater veilig is en dat er toezicht is. Wij besteden veel aandacht aan de luchtkwaliteit en andere aspecten van veiligheid in brede zin. Natuur en landschappen zijn ook zeer belangrijke aspecten. Er moet aandacht zijn voor de bescherming van de nationale waarden en de landschappen. Open landschappen zijn erg belangrijk voor kustplaatsen, dus we moedigen bestemmingen echt sterk aan om daar aandacht aan te besteden. De bestemmingen hebben ook laten zien dat zij de kwaliteit van het milieu en de natuurlijke landschappen en de landschappelijke waarden van de bestemmingen hebben verbeterd. Dat is het grootste voordeel.

Maar het op een na grootste voordeel is de betrokkenheid van lokale gemeenschappen bij het toerisme. Wij stellen niet het milieu voorop, wij stellen de mensen voorop. De plaatselijke bevolking, de bewoners, zijn in onze ogen de hoeksteen van het toerisme. Je moet geen toerisme hebben dat negatief of schadelijk is voor de lokale gemeenschap. Wij moedigen de beheerders van bestemmingen dan ook sterk aan om niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de plaatselijke belanghebbenden en gemeenschap bij hun planning en beheer van het toerisme te betrekken. Zij kunnen hen bijvoorbeeld betrekken bij enquêtes om na te gaan of zij tevreden zijn met het niveau van het toerisme dat er is.

Ten derde: economie. Toerisme kan niet zonder een bedrijfsmodel en wij moedigen de bestemmingen aan niet afhankelijk te zijn van internationale bedrijven maar van het plaatselijke bedrijfsleven. Bestemmingen moeten een lokale bedrijfssector hebben die voordeel of winst haalt uit de ontwikkeling van het toerisme en geen verkooppunten van bijvoorbeeld internationale voedselketens. Wanneer je veel familierestaurants en lokale restaurants hebt die lokaal voedsel aanbieden, is het voedsel ook duurzamer omdat het vaak van lokale oorsprong is en lokaal wordt bereid en dat maakt een bestemming ook beter voor bezoekers. Want je kunt McDonald's om de hoek eten, dus je hoeft niet ergens heen om McDonald's eten te eten. Ga voor het lokale voedsel dat de lokale economie in de plaats ondersteunt. Ik zei het al in nummer 3, maar het is natuurlijk de basis van het toerisme. Zonder een levendige lokale economie, kun je geen toerisme hebben dat de lokale gemeenschap ten goede komt. 

Is er nog iets anders dat je zou willen vermelden?

De naam QualityCoast omvat het woord "kwaliteit", niet het woord "groen", omdat je niet alle woorden in één merk kunt hebben. Maar ik denk dat het woord kwaliteit heel belangrijk is omdat langs de kust, hoewel 80% van het toerisme aan de kust is, het niet altijd in natuurgebieden is, zoals aan de Spaanse costa's, het is vaak een zeer stedelijke omgeving. Misschien als je geluk hebt zijn er palmbomen geplant in de esplanades, maar waar je daar naar kijkt is kwaliteit, de kwaliteit van het leven. De kwaliteit van het leven is zo belangrijk en is misschien de reden waarom mensen naar de kust gaan om te ontspannen. En het kan niet altijd groen zijn, misschien is het gewoon blauw en zanderig geel, maar de kwaliteit ervan is het resultaat van duurzaamheid omdat ze echt met elkaar verbonden zijn.

Registreren

Je hebt geen toestemming om te registreren