Volg ons

Op weg naar gendergelijkheid in het toerisme

© Good Travel Guide, November 2021

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is een feit, en iedereen weet dat. In sommige sectoren is de kloof tussen mannen en vrouwen flagrant en duidelijk zichtbaar, in andere wordt de gelijkheid subtiel gemaskeerd. Er is veel gediscussieerd over de rechten van vrouwen op de arbeidsmarkt, we beginnen eindelijk te beseffen hoe belangrijk het is om te debatteren over problemen die al zeer diep geworteld zijn in onze samenleving en te werken aan de oplossing ervan. Het bereiken van gendergelijkheid en het mondiger maken van alle vrouwen en meisjes is een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties (VN) zijn erkend en deze maand heeft de Wereldorganisatie voor Toerisme van de Verenigde Naties (UNWTO) heeft een nieuw project gelanceerd, Centre Stage genaamd, om de empowerment van vrouwen en de gelijkheid van vrouwen en mannen in het toerisme te bevorderen.

De tweede editie van het Global Report on Women in Tourism van de UNWTO meldt dat 54% van de mensen die in het toerisme werkzaam zijn, vrouw is. Hoewel zij de meerderheid van de toeristische beroepsbevolking uitmaken, zijn zij vaak geconcentreerd in laaggeschoold of informeel werk, met het laagste loon en de laagste status, en verrichten zij vaak onbetaald werk in toeristische familiebedrijven. Als gevolg daarvan waren vrouwen minder goed in staat om de economische schok van de pandemie op te vangen en werden zij er onevenredig zwaar door getroffen.

Toch is het toerisme ook een sector die vrouwen wegen naar emancipatie heeft geboden en hun middelen van bestaan en een bron van autonomie heeft verschaft. Hoewel er ongelijkheid is in de toeristische sector, zijn er ook betere kansen dan in andere sectoren. Ten eerste verdienen vrouwen in het toerisme 14,71 peseta2 t minder dan mannen, terwijl zij in de economie in het algemeen 16,81 peseta2 t minder verdienen dan mannen. Ten tweede zijn er meer mogelijkheden om leidinggevende functies te bekleden dan in andere sectoren. Zo zijn 231 van alle ministers in het toerisme vrouwen, tegen slechts 20,71 van alle ministers in het algemeen.

De UNWTO is van mening dat de herstelfase van de COVID-19-pandemie een gelegenheid kan zijn om het genderevenwicht in de toeristische sector te herdefiniëren. Daarom lanceerden zij "Centre Stage: Women's empowerment during the COVID-19 recovery' met de steun van de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) namens het Bondsministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling van Duitsland en VN VROUWEN.

Vier landen zullen het project in samenwerking met hun respectieve nationale overheidsinstanties voor toerisme (NTA) testen: Jordanië, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek en Mexico. Naast de NTA's zullen ook vier NGO's/communautaire organisaties en tien toeristische ondernemingen bij het project worden betrokken. Het proefproject zal een jaar duren en in die periode zullen de betrokken NTA's en toeristische ondernemingen een actieplan uitvoeren met concrete maatregelen om de kansen voor vrouwen op zelfverwezenlijking te vergroten. Deze maatregelen bestrijken alle zes thematische gebieden die als essentieel voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het toerisme worden beschouwd: werkgelegenheid; ondernemerschap; onderwijs en opleiding; leiderschap, beleid en besluitvorming; gemeenschap en maatschappelijk middenveld; meting voor beter beleid. Enkele van de in het actieplan opgenomen acties zijn opleidingssessies met een genderfocus, persoonlijke begeleiding om de arbeidsomstandigheden voor vrouwen in de sector te verbeteren, verbetering van het wettelijk kader en het produceren van gegevens over de effecten van de pandemie op de werkgelegenheid van vrouwen in het toerisme.

WIL JE DICHT BIJ INITIATIEVEN KOMEN DIE HET VERSCHIL MAKEN:

 

Registreren

Je hebt geen toestemming om te registreren