Volg ons

Wekelijkse roundup, wat u moet weten over de internationale gebeurtenissen van deze week

© Good Travel Guide, November 2021

In de afgelopen zeven dagen hebben er veel relevante gebeurtenissen plaatsgevonden. Om te beginnen de G20 afgelopen zaterdag, gevolgd door de opening van COP26 en de Minsters' Summit tijdens de World Travel Market in Londen. Tijdens deze evenementen kwamen regeringsvertegenwoordigers bijeen om te praten over duurzame en inclusieve ontwikkeling, en de toekomst van het toerisme maakte deel uit van de besprekingen.

De G20 is de jaarlijkse top van de grootste economieën ter wereld, namelijk 19 landen plus de Europese Unie, die meer dan 80% van het mondiale bbp voor hun rekening nemen en80% van de mondiale broeikasgasemissies veroorzaken. De belangrijkste thema's van de bijeenkomst van dit jaar waren het economisch herstel na de pandemie, de wereldwijde vaccinatiecampagne en duurzame ontwikkeling.

De toezeggingen die de G20-leiders hebben gedaan om de klimaatverandering te beperken, zijn bekritiseerd omdat ze zwak zouden zijn. Zij erkenden de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau, maar hun toezeggingen zijn niet ambitieus genoeg. In hun slotcommuniqué beloofden zij te streven naar een koolstofuitstoot van nul "tegen of rond het midden van de eeuw" in plaats van 2050 als termijn te stellen. Zij zeiden ook dat zij hun emissiereductieplannen zouden aanscherpen en "waar nodig" binnen dit decennium verdere actie zouden ondernemen om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. Wetenschappers merkten echter op dat de uitstoot tegen 2030 gehalveerd moet zijn en dat veel landen niet op koers liggen om dat doel te halen.

De toekomst van de toeristische sector was ook een gespreksonderwerp toen de G20-leiders de G20-richtsnoeren van Rome voor de toekomst van het toerisme bekrachtigden. De richtsnoeren bieden een leidraad voor de aanpak van kwesties als het herstel na de pandemie en groene transformatie. In hun slotcommuniqué verklaarden zij "Wij zullen steun blijven verlenen aan een snel, veerkrachtig, inclusief en duurzaam herstel van de toeristische sector".

De duurzame ontwikkeling van de toeristische sector was in plaats daarvan het hoofdonderwerp op de ministerstop 2021 die tijdens de World Travel Market in Londen werd gehouden. Dit evenement brengt ministers van Toerisme en vertegenwoordigers van de publieke en particuliere sector samen. De aanwezigen kwamen bijeen om beste praktijken uit te wisselen en te bespreken hoe investeringen in de duurzame ontwikkeling van toerisme en het inclusief herstel na de pandemie kunnen worden vergemakkelijkt en bevorderd.

Ondertussen bespraken regeringsvertegenwoordigers en klimaatdeskundigen tijdens de eerste week van COP26 onder meer het beëindigen van ontbossing, het terugdringen van de wereldwijde methaanuitstoot en het toegankelijker maken van schone elektriciteit en elektrische voertuigen.

Volgende week zullen we in ons nieuwsartikel de COP26 en de resultaten ervan nader bekijken na de afsluiting op 12 november.

Registreren

Je hebt geen toestemming om te registreren